Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Ogłoszenie

Nabór na członków Rady Seniorów Gminy Łazy

Celem Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów osób starszych, monitorowanie ich potrzeb, aktywizacja działań na rzecz Seniorów, a także współpraca z samorządem Gminy Łazy.

 Na  podstawie Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łazy i nadania jej Statutu – Burmistrz Łaz ogłasza nabór na członków Rady.

 Rada powoływana jest na okres 4-letniej kadencji. W skład Rady Seniorów wchodzi od 5 do 10 osób.

Członkami mogą zostać:

1)      Osoby, które ukończyły 65 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Łazy;

2)      Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Każda organizacja pozarządowa i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić jednego kandydata. Dodatkowo, do zgłoszenia kandydatów do Rady, należy dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację.

Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przyjmowaniu zgłoszeń na oficjalnej stronie internetowej Gminy Łazy www.lazy.pl, bip.lazy.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łazach oraz w prasie lokalnej.

 Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki : Karta zgłoszenia NGO,  Karta zgłoszenia osoby 65+ do pobrania na stronie internetowej Gminy Łazy www.lazy.pl,  bip.lazy.pl lub w Urzędzie Miejskim w Łazach (pokój Nr 11).

  Ogłoszenie oraz karta zgłoszeniowaAutor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.