Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Akcja zima - gdzie zadzwonić w sprawie odśnieżania?

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przez najbliższe miesiące śnieg, błoto i lód z pewnością stanie się dużym utrudnieniem codziennej egzystencji.

Zima, choć w ostatnich latach nieco łagodniejsza, każdego roku mniej lub bardziej daje się we znaki zarówno kierowcom jak i pieszym. Minusowe temperatury sprzyjają powstawaniu oblodzeń na drogach i chodnikach. Każda strefa drogowa powinna być jak najbardziej bezpieczna dla jej użytkowników.

Kto jest odpowiedzialny za zimowy stan dróg w Gminie Łazy?

Na terenie Gminy Łazy występują trzy kategorie dróg:

Drogi wojewódzkie:
- Nr 790 Dąbrowa Górnicza –Zawiercie – Pilica, przebiegająca przez Niegowonice i Mitręgę
- Nr 796 Dąbrowa Górnicza – Zawiercie, przebiegająca przez Chruszczobród, Wysokę, Ciągowice i Turzę.

Drogi powiatowe:
- Chruszczobród - ul. Mickiewicza.
- Chruszczobród Piaski
- Ciągowice - ul. 1-go Maja, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Wolności.
- Grabowa - ul. Szkolna do ul. Topolowej, Topolowa, Chechelska .
- Hutki Kanki - ul. Jurajska, Pustynna.
- Kuźnica Masłońska - ul. Topolowa, Zwycięstwa.
- Łazy- ul. Częstochowska, Daszyńskiego Głazówka, Konopnickiej, Konstytucji 3-Maja
  Kościuszki, Młynek, Okrzei, Wiejska, Wysocka.
- Mitręga – ul. Rokicka.
- Niegowonice, Niegowoniczki - ul. Grabowska, Kościuszki, Słotwina, Szkolna.
- Rokitno Szlacheckie - ul. 1-go Maja, Kościuszki, Rokicka, Szkolna, Szlachecka.
- Skałbania - ul. Chechelska.
- Trzebyczka
- Wiesiółka - ul. H. Pobożnego, droga do Głazówki, Gajowa, część ul. Starorynkowej.
- Wysoka - ul. Fabryczna, Mickiewicza, część ul. Kościuszki.

Za utrzymanie zimowe wymienionych powyżej dróg odpowiada:
1) Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Dróg Powiatowych tel. 32 45 07 154, 531 136 245
2) Centrum Usług Wspólnych - dyżur całodobowy Zawiercie-Kądzielów tel. 32 67 219 09, 570 744 562

Pozostałe drogi są drogami gminnymi i za ich utrzymanie odpowiedzialne są służby gminne. Zastrzeżenia i uwagi związane z zaśnieżeniem i brakiem przejezdności należy kierować pod numer telefonu: Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łazach tel. 32 67 29 422 wew. 146, 122, 124.

Wszystkie uwagi o występujących zagrożeniach można również kierować do sołtysów poszczególnych sołectw potwierdzających dzienne raporty dotyczące odśnieżania i likwidacji śliskości na jezdniach oraz patrolu policji dostępnego pod numerem telefonu 604 191 063.

Szczegółowy zakres usługi wraz z wykazem dróg objętych zimowym utrzymaniem jest dostępny na stronie bip.lazy.pl w zakładce przetargi i zamówienia publiczne - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2021/2022” jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Kto powinien odśnieżać chodniki?
Zima to nie tylko zaśnieżone drogi i ulice, ale również chodniki. Gdy miasta i wsie pokryje śnieżna powłoka, mieszkańcy gminy po raz kolejny zadadzą sobie pytania:
Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika przed prywatnymi posesjami?
Czy Policja może wypisać mandat, gdy na chodniku zalega śnieg?
Kto poniesie odpowiedzialność, gdy przechodzień poślizgnie się i złamie rękę na oblodzonej powierzchni?
Odpowiedź na wszystkie te pytania jest prosta i zawarta w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy te jasno mówią, że „właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu należy realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego. Płacenie podatków nie zwalnia mieszkańców gminy ze sprzątania chodników przyległych do posesji, jest to jeden z obowiązków każdego właściciela nieruchomości. Przypominamy zatem wszystkim właścicielom nieruchomości, wzdłuż których są wybudowane chodniki, że zgodnie z zapisami art.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do ich odśnieżania, likwidacji śliskości i uprzątania zanieczyszczeń w ciągu całego roku.
Brak wykonania tego obowiązku jest zagrożony karą grzywny.


Autor: Agnieszka Seweryn

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.