Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Granty na ponad 175 tys. zł trafiły do Gminy Łazy

Rozstrzygnięte zostały koleje konkursy grantowe ogłaszane przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach. dotyczące realizacji zadań w Gminie Łazy.

 Dofinansowanie otrzymały: Gmina Łazy, Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim, OSP Ciągowice, OSP Turza, Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki, Koło Gospodyń Wiejskich we Wsi Trzebyczka – Przyjaciele Trzebyczki, „Przyjazna Szkoła” w Ciągowicach, Koło Gospodyń Wiejskich „Dolomitki” w Chruszczobrodzie, OSP Niegowonice, Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowoniczkach oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kulturniak”.

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Gmina Łazy oraz organizacje pozarządowe w poszczególnych sołectwach otrzymały dofinansowanie na następujące działania:

- remont pomieszczenia pełniącego funkcje kulturalne w budynku Turza złożony przez OSP Pożarną w Turzy. W ramach zadania pomieszczenie zlokalizowane w budynku OSP w Turzy zostanie przeznaczone na realizację działań kulturalnych, w tym m.in. miejsce spotkań członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Turzy, organizacji warsztatów rękodzielniczych, plastycznych i kółka teatralnego dla dzieci i młodzieży.             

- organizacja wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujących i integrujących mieszkańców i turystów oraz zakup strojów promujących tereny wiejskie, dziedzictwo historyczne, kulturalne i przyrodnicze oraz społeczne dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła” w Rokitnie Szlacheckim. W ramach otrzymanego dofinansowania zaplanowany został m.in. festyn rodzinny pn. „Tradycja oczami dzieci”

- zakup strojów ludowych dla KGW „Dolomitki”, KGW Niegowoniczki oraz instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Dętej Działającej przy OSP Niegowonice” w ramach promocji terenów wiejskich, dziedzictwa kulturalnego i historycznego

- Święto smalcu – wydarzenie zachowujące tradycje i produkty lokalne oraz tożsamość społeczności lokalnych skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz senioralnych, w ramach którego jest możliwość prezentacji produktów i wyrobów lokalnych wytwarzanych według tradycyjnych receptur przyznane dla Gminy Łazy

- „Kultura i tradycja łączy pokolenia” – działanie lokalne mające na celu organizację warsztatów i rzemiosła aktywizującego mieszkańców Gminy Łazy oraz turystów mające na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji rękodzielniczych i rzemieślniczych, promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, integrację mieszkańców regionu i turystów  i integrację pokoleniową osób dla Koła Gospodyń Wiejskich we Wsi Trzebyczka – Przyjaciele Trzebyczki

– zakup wyposażenia do pomieszczenia pełniącego funkcje kulturalne w celu stworzenia miejsca krzewienia kultury lokalnej oraz zachowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom jak również promowanie obszarów wiejskich i wzrostu atrakcyjności kulturalnej miejscowości oraz zakup namiotów informacyjno-promocyjnych dla OSP Ciągowice

- Świętojańskie wianki” – warsztaty wyplatania wianków świętojańskich na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego dla „Przyjaznej Szkoły” w Ciągowicach

- zakup namiotów informacyjno-promocyjnych dla OSP Turza

- „Rozśpiewani seniorzy” – konkurs śpiewaczy dla seniorów adresowany do grup artystycznych, grup śpiewaczych KGW, zespołów wokalno-instrumentalnych oraz wydanie materiałów promujących Gminę Łazy m.in. widokówek i magnesów dla Stowarzyszenia Wsi Niegowonice i Niegowoniczki

- „Lato z kulturą” – wydarzenie teatralno-społeczne i zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i dziadków wspierające integrację międzypokoleniową oraz wykonanie folderu informacyjno-promocyjnego zachęcającego turystów do odwiedzenia Gminy Łazy dla Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak”

- „Taniec łagodzi obyczaje” – konkurs turnieju tańca w Łazach dla Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak”

W sumie kwota dofinansowania, którą Gmina Łazy oraz funkcjonujące na jej terenie stowarzyszenia otrzymały na doposażenie lub realizację różnego rodzaju przedsięwzięć wynosi ponad 175 tys. zł.Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

  • sms urzad.jpg
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.