Wielkość Czcionki:

Kontrast:

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU OZE

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU OZE Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.”

Wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na liście podstawowej projektu i mają podpisane umowy użyczenia części nieruchomości na realizację inwestycji zapraszamy do podpisania umów organizacyjno – finansowych. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy
o dofinansowanie tego projektu.

By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno – finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy:

  • aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
  • posiadanego raportu z inspekcji
  • umowy użyczenia części nieruchomości
  • w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika należy dostarczyć podpisane pełnomocnictwo zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej i podpisane przez osobę będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości udzielającym pełnomocnictwa.

Przedstawiamy Państwu projekt umowy organizacyjno-finansowej, która musi być zawarta pomiędzy Gminą a każdym mieszkańcem najpóźniej do połowy października br. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Na dzień podpisywania umowy każdy mieszkaniec musi być pełnoprawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości posiadającej uregulowany stan prawny lub posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości gwarantujący trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji. Koszty realizacji inwestycji ujęte w umowie będą określone na podstawie szacunkowych kosztów brutto ujętych w raportach z inspekcji i obejmujących koszt kwalifikowalny tj. koszt netto podany jako koszt dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz koszt niekwalifikowalny określony jako wartość podatku Vat. Dotacja stanowi 83% kosztów kwalifikowalnych netto a 17% kosztów kwalifikowalnych stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Jednocześnie każdy mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia innych kosztów niekwalifikowalnych w przypadku ich wystąpienia. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy inwestycji.

Umowy będą podpisywane od dnia 30 września br. W związku z powyższym zapraszamy właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocników do Urzędu Miejskiego w Łazach, sala nr 8, parter w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 7.30 – 17.30

Wtorek: 7.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 15.30

Czwartek: 7.30 – 17.30

Piątek: 7.30 – 13.30


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 67 29 422 wew. 119, 118, 147, 112.

PROJEKT UMOWY

PEŁNOMOCNICTWO.DOC
PEŁNOMOCNICTWO.PDFAutor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.