Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Jest dofinansowanie na remont budynku KTS

Realizacja projektu umożliwi remont i przebudowę zdegradowanego obecnie budynku KTS oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia.


Mieszkańcy Gminy Łazy od lat oczekują na remont budynku po KTS, który ma zastać przeznaczony na Centrum Usług Społecznych. Gmina Łazy od dawna planowała wykorzystać budynek na cele społeczne, jednak dopiero w tej chwili będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 3,2 mln zł pozyskanemu z ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Województwa Śląskiego). Wcześniej Gmina pozyskała już dofinansowanie na termomodernizację budynku, wymianę pokrycia azbestowego i zaadaptowanie pierwszego piętra na Centrum Usług Społecznych. W sumie kwota, którą pochłonie remont budynku to ponad 4,6 mln złotych.

Dobiega końca rewitalizacja terenów po ogródkach działkowych na Osiedlu Podlesie, a już po nowym roku ruszy kolejna duża inwestycja na tym terenie. Mowa w tym miejscu o remoncie budynku po KTS, który od lat oczekuje na zmianę wizerunku i nowe przeznaczenie. 31 stycznia 2018 roku Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych”. 16 października br. Zarząd Województwa Śląskiego spośród 46 złożonych projektów wybrał 20, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymały dofinansowanie. Wśród nich jest projekt Gminy Łazy, którego całkowity koszt realizacji wynosi ponad 3,3 mln zł, a otrzymane dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln stanowi 95% kosztów inwestycji. W styczniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe i jeszcze w bieżącym miesiącu nastąpi wybór Wykonawcy inwestycji, której realizację zaplanowano na lata 2019-2020.

„Remont budynku po KTS to inwestycja, do której Gmina Łazy przygotowywała się od lat. Długo czekaliśmy, aż ogłoszone zostaną wyniki wszystkich konkursów, z których dofinansowania złożą się na tę inwestycję. Po rewitalizacji centrum miasta, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, przeznaczeniu dużych nakładów finansowych na poprawę bezpieczeństwa w gminie oraz realizowaniu szeregu projektów mających na celu zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Łazy wreszcie przyszedł czas na budynek KTS. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ remont tego obiektu oraz jego przeznaczenie dopełni wachlarz potrzeb mieszkańców Gminy, szczególnie tych zamieszkujących Osiedle Podlesie. Rozmowy z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych pomogły nam podjąć decyzję o przeznaczeniu tego obiektu na cele społeczne. To tutaj skupiona zostanie większość organizacji i stowarzyszeń, które działają na terenie Łaz. Będziemy starali się dążyć do tego, aby miejsce to stało się punktem wsparcia, integracji i niesienia pomocy. Dołożymy także starań, aby podobnie jak Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka i Park Wodny JURA miejsce to tętniło życiem, a drzwi nigdy się nie zamykały” – zapowiada burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

Realizacja projektu umożliwi remont i przebudowę zdegradowanego obecnie budynku KTS mieszczącego się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia. W tym miejscu w Łazach powstanie Centrum Usług Społecznych, a budynek będzie przeznaczony na cele społeczne. Wokół obiektu powstaną elementy małej architektury oraz pas zieleni, a całość zostanie uzupełniona ciągami pieszymi oraz miejscami postojowymi. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa na tym terenie w projekcie zaplanowano monitoring zarówno budynku jak i przyległego do niego terenu.

Kompleksowa modernizacja przedmiotowego budynku ze względu na różnorodność planowanych funkcji obiektu została podzielona na cztery etapy. Pierwszy etap prac pozwoli dostosować część wnętrza obiektu i jego wyposażenie do potrzeb działania nowego Centrum Usług Społecznych. W drugim etapie nastąpi dostosowanie części wnętrza budynku do stworzenia pomieszczeń dla stowarzyszeń oraz pomieszczeń do prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność kulturalno-rekreacyjną wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. W kolejnym etapie nastąpi termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła, a na w końcowym etapie usunięty zostanie azbest z dachu obiektu. W budynku wybudowana będzie także klatka z windą.

Rewitalizacja budynku po KTS to nie tylko zmiana wizerunku tego obiektu i nadanie mu nowego przeznaczenia. W ramach działalności CUS zaplanowano realizację co najmniej siedmiu usług mających na celu aktywizację społeczną lub zawodową. Następstwem powstania Centrum Usług Społecznych będzie powołanie Klubu Integracji Społecznej oraz uruchomienie nowej świetlicy środowiskowej, która będzie pełniła formę usługową skierowaną na pomoc dla dzieci. Jej zadaniem będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Głównym aspektem jej działania będzie aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, organizacji zabaw, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych w celu kształtowania odpowiednich postaw wobec siebie i drugiego człowieka.

W CUS planuje się również udostępnić usługę mediacji rodzinnych, które będą miały na celu rozwiązywanie sporów szczególnie wśród rodzin z małoletnimi dziećmi, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych. Planuje się ponadto uruchomienie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach punktu osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny będą mogły m.in. skorzystać z indywidualnej porady specjalisty, uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z chorobami psychicznymi, uzyskać informacje o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej. W ramach działalności Centrum założono ponadto realizację dodatkowej usługi społecznej polegającej na możliwości indywidualnej rozmowy z psychoterapeutą o trudnościach dnia codziennego.

Rewitalizacja budynku po KTS ma na celu trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru Osiedla Podlesie. Mieszkańcy nie tylko okolicznych budynków wielorodzinnych, ale także całego miasta i Gminy Łazy z niecierpliwością oczekują na realizację tej inwestycji. Będzie to kolejny projekt, który nie tylko zmieni wizerunek miasta, ale także spełni długo oczekiwane potrzeby lokalnej społeczności.

44113594_1832928396760498_987430930018729984_n.jpg  44115917_1832928350093836_344165075277316096_n.jpg  44157618_1832928530093818_6882169360757030912_n.jpg  44249543_1832928600093811_1650884479671074816_n.jpg  44269391_1832928733427131_7632947755974918144_n.jpg 

Agnieszka SewerynAutor: A.M.

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.