Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Kolejne stypendia dla studentów

W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach na V Gali Wolontariatu miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych tegorocznym stypendystom Ogólnopolskiego Programu Stypendia Pomostowe „Dyplom z Marzeń”.



 Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski P. Marta Grzesica w krótkim wystąpieniu przedstawiła IX udział Stowarzyszenia w Programie Stypendiów Pomostowych. Mówiła, że w tym roku wpłynęły tylko 4 wnioski o przyznanie rekomendacji do pozyskania stypendium. Wnioski spełniały wymagane kryteria. Komisja Stypendialna Stowarzyszenia rekomendowała cztery wnioski i wysłała pełną dokumentację do Administratora Programu tj. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Ostateczną decyzję podjęła Główna Komisja Stypendialna fundatorów stypendiów. Po ogłoszeniu wyników na liście znalazły się wszystkie cztery nazwiska. Szczęśliwymi studentami są:                                      

1.      Loręs Sebastian – student Politechniki  Śląskiej w Gliwicach – z Chruszczobrodu

2.      Machura Paulina – studentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach – z Ciągowic

3.      Zawadzka Marta – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – z Giebła Kolonii z Gminy Ogrodzieniec

4.      Łągiewka Klaudia – studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – z Dzwonowic z Gminy Pilica

Stypendyści otrzymają po 5000 zł wypłacanych w 10 ratach. Jeżeli na koniec roku uzyskają średnią ocen 4,0 to z automatu otrzymają stypendia na drugim roku studiów.

Fundatorami stypendiów jest koalicja organizacji: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Prezes stowarzyszenia podkreśliła jak cenna jest pomoc darczyńców, którzy współfinansują 9% wkładu własnego stowarzyszenia. W gorących słowach i przy gromkich oklaskach zebranych na gali parlamentarzystów, samorządowców i zaproszonych gości Marta Grzesica dziękowała przedstawicielce PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A. Pani Edycie Kubasik i Dyrektorowi Rathdowney Polska SP. z o.o. Panu Bartoszowi Władymirof za ufundowanie kolejny raz wkładu własnego i współfinansowanie tegorocznych stypendiów. P. Marta mówiła, że Stowarzyszenie z Chruszczobrodu wystarało się już o stypendia dla 51 studentów na kwotę 255 tysięcy zł. Kilkunastu stypendystów pobierało automatycznie stypendia w kolejnych latach studiowania za wysokie wyniki w nauce.                                                                            

 Studenci odbierali dyplomy stypendialne w obecności swoich rodziców i przedstawicieli darczyńców. Pani Prezes Stowarzyszenia gratulowała studentom i ich rodzicom. Za otrzymane stypendia w imieniu studentów serdecznie podziękowała studentka Marta Zawadzka, a w imieniu rodziców mama Sebastiana Pani Agnieszka Loręs.

DSC_3339.JPG