Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22.06.2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy i Uchwały Nr XIX/158/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 r. Nr XVII/150/16

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Czas trwania konsultacji: od dnia 15.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego

Formularz Elektroniczny

Pobierz Zarządzenie nr 26

Pobierz Projekt Uchwały


Kosultacje z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach

Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- określenia naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Czas trwania konsultacji: od dnia 14.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie nr 27 wraz z formularzem
Pobierz Projekt Uchwały
Pobierz Projekt Uchwały
Pobierz Projekt Uchwały

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania nazw dróg na terenie gminy Łazy w obrębie Chruszczobród – Piaski

Czas trwania konsultacji od 14.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Zarządzenie z formularzem do pobrania
Projekt uchwały do pobrania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy”

Czas trwania konsultacji od dnia 14.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Zarządzenie z formularzem do pobrania
Projekt uchwały do pobrania
Załącznik 1 do uchwały
Załącznik 2 do uchwały
Załącznik 3 do uchwały
Załącznik 4 do uchwały
Załącznik 5 do uchwały

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy

Czas trwania konsultacji od 14.02.2017r. do dnia 21.02.2017r.

Zarządzenie do pobrania

Formularz uwag do pobrania

Projekt uchwały do pobrania

...........................................................................................................................................................................

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał:

- sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Łazy
- w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czas trwania konsultacji: od dnia 13.02.2017 r. do dnia 20.02.2017r.

Zarządzenie

Projekt uchwały- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy

Projekt szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz

 Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

sms urzad.jpg
  • spis baner.JPG

    Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.