Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy . 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Całkowita wartość projektu to 1 209 385,91zł, otrzymane dofinansowanie to 1 088 447,32 zł - 90,00%. (Ze środków europejskich 1 027 978,02 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 60 469,30 zł)

 Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z 5 Szkół Podstawowych gminy Łazy (SP nr 1 Łazy, SP nr 3 Łazy, SP Wysoka, SP Niegowonice, SP Chruszczobród) poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań

-zajęć specjalistycznych dla uczniów z Szkól Podstawowych

oraz

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.Autor: Magdalena Kizlich

Zobacz również:

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.