Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów


logo do projektów strona-EFS.png.jpgGmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
konkurs. 

 

Całkowita wartość projektu to 1 209 385,91zł, otrzymane dofinansowanie to 1 088 447,32 zł - 90,00%. (Ze środków europejskich 1 027 978,02 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 60 469,30 zł)

 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z 5 Szkół Podstawowych gminy Łazy (SP nr 1 Łazy, SP nr 3 Łazy, SP Wysoka, SP Niegowonice, SP Chruszczobród) poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań

-zajęć specjalistycznych dla uczniów z Szkól Podstawowych

oraz

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.

 

Efekty realizowanego projektu:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 150

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 5

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  – 219

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 5

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 569

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5

Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 484

Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu- 127

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5

 

 

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.