Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Oczyszalnia
 
„Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”

Całkowita wartość projektu wynosi 19.281.844,95 zł
Dofinansowanie: 15.965.430,73  (83,52 % całkowitej wartości zadania)

W dniu 06.04.2009 Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
Projekt zakłada budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 1058m3/d z możliwością przyjęcia ścieków z kanalizacji ogólnospławnej w ilości 1100m3/d. Powstanie również 16,3 km kanalizacji sanitarnej, w tym 2,9 km - 410 szt. przyłączy kanalizacyjnych, umożliwiających  podłączenie 1 640 osób. Tym samym liczba mieszkańców miasta, obsługiwanych przez system kanalizacyjny zwiększy się do 4 712 osób.

Rezultaty projektu:
- liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji – 667 szt.
- liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków- 3262 szt.
- wzrost RLM obsługiwanej przez oczyszczalnię - 4923
- ilość oczyszczonych ścieków 566 m3/dobę
- ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją będącą przedmiotem wniosku – 309,89 m3/dobę
- stopień wykorzystania przepustowości oczyszczalni – 53,59%
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń: BZT5, azot, fosfor, zawiesina-0,64Mg/dobę
Planowana sieć kanalizacyjna obejmuje ulice:
- po zachodniej stronie linii kolejowej – oś. Podlesie: Mickiewicza, Wyzwolenia, Kochanowskiego, 19-Stycznia, Mała, Częstochowska, Leśna, Ogrodowa, Zamknięta, Krzywa, Tuwima
- po wschodniej stronie linii kolejowej – Konstytucji 3 Maja, Staszica, Traugutta, Narutowicza, Okrzei, Polna, Jaśminowa, Krótka, Gen. Maczka, Tartaczna, Okólna, Dworcowa, Parkowa, Kościuszki, Topolowa, Szkolna, Sienkiewicza, Reja, Dąbrowskiego, Chopina, Folwarczna, Kamienna,  Górna, Źródlana, Akacjowa, Gajowa, Klonowa, Zachodnia, Kolorowa, Cudowna, Rokicka, Wschodnia , Północna, Poleskiego, Sosnowa, Daszyńskiego

Projekt budowlany oczyszczalni zakłada budowę następujących obiektów:
-    Pompowni ścieków
-    Punktu zlewnego ścieków dowożonych
-    Obiektu zespolonego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodzić będą:
•budynek oczyszczania wstępnego ścieków ze stacją dmuchaw i stacją odwadniania    osadu
•zbiornik zespolony oczyszczania biologicznego składający się z komory osadu czynnego i dwóch osadników wtórnych
•2 zbiorniki osadu nadmiernego

-    Budynku obsługi
-    Punktu pomiaru ilości ścieków oczyszczonych
-    Biofiltra korowo-torfowego do dezodoryzacji powietrza wentylacyjnego z budynku wielofunkcyjnego o obciążeniu 100,0 m3/m2/h.
Zakres przedsięwzięcia będzie również obejmował budowę:
-     kolektora o długości 830m doprowadzającego ścieki do z istniejącej oczyszczalni ścieków  „Podlesie” do projektowanego obiektu. Kolektor ten został zaprojektowany wzdłuż Potoku od Łaz (rury PEHD O400),
-    przyłącza wodociągowego celem doprowadzenia wody do oczyszczalni dla potrzeb technologicznych socjalno-bytowych obsługi obiektu oczyszczalni. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej O110 nastąpi w rejonie ul. Partyzantów (rurociąg 110 PE o długości około 300m) zostanie poprowadzona woda do obiektu oczyszczalni.

Dla celów oczyszczania ścieków sanitarnych zaprojektowano technologie BIOCOMPAKT opracowana przez firmę Dauser Industrieanlagen und Abwassertechnik GmbH, której generalnym przedstawicielem na rynku polskim jest firma BIO-KOM Sp. z o.o. Proponowana technologia oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością zastosowania równoczesnej nitryfikacji i denitryfikacji oraz ze stabilizacją osadu nadmiernego w procesie oczyszczania. Na terenie objętym inwestycja nie znajdują się obszary objęte Europejska siecią Natura 2000, jak również nie występują cenne przyrodniczo rośliny i zwierzęta.

oczyszcalnia 2.jpg  oczyszcalnia (2).JPG

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.