Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest


logo do projektów strona.png

 

Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy

Gmina Łazy otrzymała środki na realizację zadania pn. "„Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy”"  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT

 

Przedmiotem projektu jest demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych (eternit) i wykonanie nowego dachu z blachodachówki na 4 budynkach z gminy Łazy: dwa budynki wielorodzinne w Łazach na ul. Stara Cementownia 5 i Stara Cementownia 6, budynek KTS ul. Spółdzielcza 2, pełniący funkcje Centrum Usług Społecznych oraz budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4.

 

W wyniku realizacji projektu usunięte zostanie ok 13,94 Mg wyrobów zawierających azbest, co pozwoli na zmniejszenie ilości azbestu występującego na terenie całej Gminy Łazy niemal
o 1%. Ze względu na charakter azbestu i niebezpieczeństwo jakie stwarza dla ludzi materiał ten zostanie usunięty i unieszkodliwiony przez specjalistyczną firmę, uprawnione do tego rodzaju prac. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do poprawy jakości środowiska ale również bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Łazy.

 

Całkowita wartość zadania – 355.627,07

Wartość dofinasowania – 255 985,53 zł

Gmina Łazy w dniu 26.04.2018 podpisała Aneks do umowy o dofinasowanie dotyczący zmiany zakończenia terminu realizacji projektu na 30.07.2019 r. 

W ramach zadania pn. „Oczyszczenie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy” wykonano prace związane z usunięciem i utylizacją wyrobów azbestowych z czterech budynków gminnych wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów tj.: rozebranie pokryć dachowych, demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest, poszycia dachów, izolacja kominów oraz prace odtworzeniowe dotyczące wyłazów dachowych, obróbek blacharskich, rynien, spustów i gąsiorów. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia ilości azbestu na terenie całej Gminy Łazy. W wyniku projektu usunięto oraz zutylizowano 13,94 Mg wyrobów zawierających azbest z 4 poszyć dachowych z budynków komunalnych w gminie Łazy tj.: z budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Ciągowicach, z budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach (budynek KTS-u) oraz z dwóch budynków wielorodzinnych w Łazach przy ulicy Stara Cementownia o numerze 5 i 6.

Zadanie zakończono 30.09.2019

 

 

 

 

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.