Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Ogranicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach

 

 „Ogranicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazachtermomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.3.1- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację  budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy: Szkoła Podstawowa w Grabowej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach, Przedszkole ul. Topolowa w Łazach, Przedszkole ul. Kolejowa w Łazach, ZOZ Niegowonice, Budynek Użyteczności Publicznej w Niegowonicach, Budynek Użyteczności Publicznej w Ciągowicach oraz budynek KTS, który zostanie częściowo zaadaptowany na centrum Usług Społecznych w Łazach raz z wymianą źródeł ciepła.

Łączny zakres prac to:

- docieplenie budynku (w 8 budynkach),

- wymianę okien i drzwi (w 8 budynkach),

- wymianę źródła ciepła (w 3 budynkach),

- modernizację instalacji c.o. (w 4 budynkach),

- modernizację instalacji c.w.u. (w 3 budynkach),

- wykonanie instalacji mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła (w 1 budynku).

 

Całkowita wartość projektu – 5.471.078,56  w tym dofinasowanie 3.765.667,50

 

Realizacja zadania została zaplanowana do 31.10.2021

 

W ramach projektu w latach 2016-2017 zostały wykonane prace termomodernizacyjne
w dwóch budynkach użyteczności publicznej: budynku Przedszkola Publicznego nr 1
w Łazach przy ul. Topolowej 6 oraz Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach.

Termomodernizacja budynku przedszkola została wykonana razem z adaptacją i remontem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia. Prace adaptacyjne dofinansowane zostały w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT, natomiast w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji
i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,” dofinasowanego w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT wykonano:

- termomodernizację całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic,

- wymianę pokrycia dachowego,

- ocieplenie stropu i kominów,

- wymianę okien i drzwi wraz z obróbkami blacharskimi,

- modernizację kotłowni wraz z demontażem istniejącego kotła i zabudową kotła opalanego gazem ziemnym,

-modernizację instalacji co,

- modernizację instalacji c.w.u.

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła  632.047,97 zł.

1-9.jpg  IMG_6744.JPG

 

W roku 2017 zrealizowano termomodernizację budynku ZOZ Niegowonice. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- prace termomodernizacyjne całego budynku wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ścian piwnic,

- ocieplenie dachu,

-  wymianę okien i drzwi w części budynku wraz z obróbkami blacharskimi.

Wartość zadania wyniosła 307.246,25 zł.

P1010211.jpg  IMAG3126.jpg

 

W roku 2019 wykonano termomodernizacje trzech kolejnych budynków użyteczności publicznej
w Gminie Łazy tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Przedszkola Publicznego w Łazach przy ul. Kolejowej oraz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac w poszczególnych budynkach:

- w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach – termomodernizację całego budynku (ściany zewnętrzne wraz z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem i izolacją stropu), wymianę okien i drzwi wraz z obróbką blacharską. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 749.070,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach.jpg Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach_.jpg

- w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach - termomodernizację ścian zewnętrznych całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i fundamentów, izolację stropodachów, ocieplenie dachu, wymianę okien i drzwi. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 431.484,00 zł.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łazach ul. Kolejowa 8.jpg Przedszkole Publiczne w Łazach ul. Kolejowa 8.jpg

- w budynku Użyteczności Publicznej w Ciągowicach – termomodernizację budynku, izolację ścian nadziemia, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu wraz z kominami, wymianę okien
i drzwi. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 558.420,00 zł.

budynek Ciągowice ul. Sienkiewicza 4.jpg Budynek Ciągowice ul. Sienkiewicza 4_.jpg

Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja SP w Grabowej

W roku 2020 wykonano termomodernizacje w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowej

- termomodernizację polegała na: ociepleniu  całego  budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, wymianie okien i drzwi w części budynku wraz z obróbką blacharską budynku, ociepleniu stropodachu oraz modernizacji instalacji c.o. ( wymiana grzejników)

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 1.240.856,00 zł.

 


Grabowa.jpg IMG_9735.jpg IMG_9736.jpg SP_Grabowa_przed.jpg SP_Grabowa_przed_.jpg

 

 

Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja budynku KTS w Łazach

Wydatek obejmuje prace takie jak:

- Wymiana konstrukcji dachu (nastąpi wymiana pokrycia dachu).

- Termomodernizacja budynku (cały budynek - ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, dach, strop nad piwnicą.

- Wymiana okien i drzwi w całym obiekcie, wraz z obróbka blacharska budynku.

- Modernizacja kotłowni z demontażem istniejącego kotła na paliwo stałe i zabudową kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym.

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła: 1 130 351,37 zł

IMG_6696.jpg IMG_6697.jpg IMG_6701.jpg IMG_6704.jpg

 

 

W roku 2021 wykonano termomodernizację ostatniego budynku użyteczności publicznej w Gminie Łazy tj. budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne  w Niegowonicach.

W ramach prac wykonano kompleksową termomodernizację budynku  -ocieplono strop i  ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic oraz wymieniono okna i drzwi.

    

osp budynek Niegowonice_przed.jpgosp niegowonice przed.jpgosp_przed_optimized.jpg osp budynek Niegowonice_po.JPGosp Niegowonice po.jpgosp_po.JPG

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.