Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Organizacje Pozarządowe


Organizacje pozarządowe
 
Pasjonaci i osoby aktywne, które chcą coś zmienić w otaczającym je świecie łączą się tworząc stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje te są cennym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają bowiem możliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej i efektywniejszej. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego. Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą, a realizowane jest zgodnie z „Programem współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
U podłoża programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących:
1.    Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną.
2.    Uzupełnianie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one w stanie realizować tych zadań przez własne struktury.
3.    Odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.
4.    Bardziej efektywne zarządzanie finansami samorządu.
5.    Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców naszej gminy.
6.    Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Współpraca określona w programie służy stworzeniu wspólnego punktu widzenia na zagadnienia rozwoju Gminy Łazy, na włączenie w proces rozwoju lokalnego jak największej liczby podmiotów życia społeczno-gospodarczego, kooperację oraz umocnienie i poszerzenie istniejącej sfery współdziałania.

Na terenie gminy Łazy działa szereg organizacji mających status stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, a także organizacji i grup nieformalnych. Największą grupę stanowią organizacje mające status prawny, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Rejestrze Stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 

Organizacje działające w sposób sformalizowany możemy podzielić na kilka grup, w zależności od obszarów ich działalności.  W obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji działają stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe.

 

Koła Gospodyń Wiejskich

 

Ochotnicze Straże Pożarne


plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.