Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Plan pracy Rady Miejskiej

Plan pracy Rady Miejskiej Każdego roku przed Radą Miejską stają nowe wyzwania oraz decyzje, które musi podejmować. Wraz z nadejściem kolejnego roku kadencji radnych opracowano plan pracy, który będzie realizowany przez najbliższe miesiące.
W pierwszym kwartale radni skupią się na trzech ważnych dla społeczeństwa programach: Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2017, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łazy na lata 2017-2020 oraz Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy na rok 2017. W kolejnych tygodniach radni przyjrzą się systemowi edukacji i podejmą uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy oraz zasady dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych w bieżącym roku zdominują kolejne obrady Rady Miejskiej. Przedmiotem komisji będą także zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie do 2020 roku.
W kolejnych kwartałach Rada Miejska rozpatrzy sprawozdanie finansowe Gminy Łazy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 oraz przyjmie uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Radni omówią także wykonanie budżetu na pierwsze półrocze 2017 roku.

Czwarty kwartał upłynie radnym na pracy dotyczącej już kolejnego 2018 roku. Rada Miejska uchwali stawki podatkowe, Wieloletnią Prognozę Finansową, budżet oraz zatwierdzi taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie uchwały z 27 października 2007 roku radni za swoją pracę pobierają dietę w wysokości: przewodnicząca Rady Miejskiej 1600 zł, wiceprzewodniczący – 1000 zł, przewodniczący Komisji Rady 900 zł, radny 700 zł.


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

sms urzad.jpg
  • spis baner.JPG

    Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.