Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul Wierzbowej 5

Projekt dofinasowany w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 

Operacja  pn.” Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5” dofinansowany w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Umowę o przyznaniu pomocy nr 00588-6935-UM1210926/18 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary  wiejskie  podpisano 15.11.2018 roku.

Celem operacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Niegowonice oraz podniesienie standardu ofert kulturalnych na terenie sołectwa. Celem jest stworzenie miejsca krzewienia kultury lokalnej, zachowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom jak również promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości

Zadanie przyczyniło się do zwiększenia  wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych  poprzez rewitalizację zasobów materialnych i dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych. Zadanie obejmuje przebudowę budynku pełniącego  funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w Niegowonicach.  Zakres inwestycji obejmuje roboty: rozbiórkowe, budowlane i aranżacyjne, zakupie wyposażenia pomieszczeń oraz zakup wyposażenia obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacyjnej – zabudowa szamba, c.o., wentylacyjnej i elektrycznej. Ponadto w ramach projektu zostanie zagospodarowany teren wokół budynku.

 

Realizacja operacji przyczyni się do integracji społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz rozwoju  miejscowości poprzez stworzenie miejsca kultywowania lokalnych  tradycji i obyczajów oraz miejsca spotkań społeczności lokalnej. Realizacja operacji  stwarza możliwości integracji  społeczności lokalnej  ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej  oraz wymiany doświadczeń i przekazanie lokalnych tradycji, historii  i kultury.

 

Inwestycja została  zrealizowana  w roku 2021. Całkowita wartość projektu wynosi  1.012.340,30 zł, w tym dofinansowanie PROW – 490.276,41

 


Bez tytułu.pngAutor: Anna Mąka

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.