Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach

 

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami.

Zakres projektu obejmuje przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Gminie Łazy.

W szczególności zakres prac objętych projektem dotyczy:

- przebudowy istniejącego budynku o funkcji magazynowania odpadów komunalnych,

- zagospodarowania terenu przylegającego do budynku oraz zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego składowania odpadów,

- wykonania nowego ogrodzenia terenu oraz montażu bramy i furtek,

- zakupu elementów wyposażenia (w tym monitoring obiektu).

Rozbudowa PSZOK-u w Łazach odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy.

Właścicielem infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu będzie Gmina Łazy.

Termin realizacji:             2019-07-22 - 2020-12-31            

Wartość całkowita:         247 941,00 zł    

Dofinansowani:e             210 749,84 zł    

 

Dzięki staraniom Gminy Łazy wartość dofinansowania dla zadania została zwiększona do kwoty 360.749,84zł.  W dniu 04.03.2020 r. Zarząd Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego podjął Uchwałę  o zwiększeniu poziomu dofinasowania dla projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”

PSZOK_1.JPG PSZOK_prace konstrukcyjno-budowlane.jpg PSZOK_waga.jpg punkt selektywnego zbierania odpadów.JPG
 

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.