Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Radni udzielili burmistrzowi absolutorium

13 czerwca odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni udzielili wotum zaufania dla burmistrza

oraz udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2018 rok.

Podczas VII Sesji Rady Miejskiej w Łazach radni zapoznali się z Raportem o stanie Gminy Łazy za 2018 rok oraz podjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła wotum zaufania dla burmistrza Łaz, druga udzielenia burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2018 rok.

Z podsumowania Raportu o Stanie Gminy Łazy, które podczas sesji przedstawił burmistrz Łaz Maciej Kaczyński wynika, że na realizację zamierzeń inwestycyjnych na lata 2018-2023 pozyskano 29,6 mln zł. Rozstrzygnięte konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego umożliwią w 85% finansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej. Na część tych zadań Gmina Łazy ma już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wśród inwestycji, które w najbliższym czasie będą realizowane w Łazach są m.in. budowa II etapu kanalizacji, podczas której zakres prac obejmie budowę ok. 19 km sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłoczonym w Łazach oraz 5 pneumatycznych przepompowni ściekowych. Realizacja projektu zakłada także wymianę nawierzchni asfaltowych na drogach w Łazach. Ponadto gmina będzie ubiegać się w kolejnym naborze o dofinansowanie III i zarazem ostatniego etapu kanalizacji Łaz.

Gmina Łazy jest także w trakcie realizacji rewitalizacji Osiedla Podlesie. Pierwszy etap objął zagospodarowanie „ogródków działkowych” na przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, modernizację parkingu i przebudowę chodników wzdłuż ul. Spółdzielczej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kochanowskiego. Drugi etap to to rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach z terenem przyległym i miejscami parkingowymi w celu adaptacji NA Centrum Usług Społecznych.

Gmina Łazy realizuje również zadania mające na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej w Grabowej, modernizację budynku OSP w Ciągowicach, termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Kolejowej wraz z wewnętrznymi instalacjami.
Ważnym zadaniem jest modernizacja drogi łączącej Łazy i Zawiercie wzdłuż torów PKP zwaną „kolejówką”. Na chwilę obecną dobiegają końca regulacje prawne pod istniejącą drogą. Z chwilą nieodpłatnego przekazania działek Skarbu Państwa oraz gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym PKP SA Gmina Łazy nabędzie prawo do drogi w granicach administracyjnych gminy. Gmina Łazy wraz z Miastem Zawiercie i Starostwem Powiatowym chce przygotować projekt techniczny i złożyć wniosek o dofinansowanie jej przebudowy.

Równie ważnym zadaniem jest kontynuacja modernizacji dróg gminnych. Rozmowy z mieszkańcami i ilość wniosków, które napływają do urzędu świadczą o tym, że potrzeb jest dużo, dlatego Gmina Łazy będzie sukcesywnie kontynuować ich realizację.

Gmina Łazy to nie tylko inwestycje, ale także tworzenie warunków do budowania relacji międzyludzkich, stwarzanie możliwości kształcenia na wysokim poziomie, możliwości rozwoju talentów, pasji i zainteresowań bez względu na wiek. W ramach tych działań z roku na rok rozwija się oferta edukacyjna w szkołach i przedszkolach, a dzieci i młodzież może liczyć na wsparcie w formie stypendiów, z których skorzystało 1334 uczniów. Inwestycja w człowieka to także współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami podejmującymi inicjatywy służące rozwijaniu zainteresowań młodego pokolenia i osób niepełnosprawnych: zawody wędkarskie, strzeleckie, strażackie, śląska paraolimpiada, spotkania międzypokoleniowe z kołami gospodyń wiejskich itp.
Gmina Łazy realizuje szeroko pojętą politykę senioralną, stawiając sobie za cel wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu i z zachowaniem samodzielności, niezależności i satysfakcjonującego życia. Programy w tym zakresie realizuje Promed Łazy i jest to m.in. projekt pn. „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną”. Gmina przystąpiła także do realizacji akcji „Koperta życia”.
Realizacja projektów i zadań to efekt zaangażowania wielu ludzi: sołtysów z radami sołeckimi, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i mieszkańców, instytucji zewnętrznych i Rady Miejskiej w Łazach.


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.