Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy

 

 logo do projektów strona-EFS.png.jpg

Gmina Łazy otrzymała  dofinansowanie na realizację projektu pt. Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych konkurs.

Całkowita wartość projektu 1 165 300,80 zł, przyznane dofinansowanie 1 083 729,74 zł
w tym 990 505,68 zł dofinansowanie EFS i 93 224,06 zł Budżet Państwa.

Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej, która będzie pełniła formę usługową skierowaną na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Jej zadaniem będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwój kultury osobistej, pracę nad poprawą sprawności fizycznej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Ponadto planuje się uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym poprzez prowadzenie usług mediacji rodzinnych oraz porad i konsultacji specjalistycznych. Poradnictwo obejmować będzie wstępną informację i edukację nt. metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień, współuzależnienia
i przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Projekt obejmuje wsparciem 25 dzieci a ponadto 70 osób zostanie objętych wsparciem rodziny.

 

Efekty realizowanego projektu:

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 95

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie- 95

-  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 29

-  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 25

 

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.