Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Rozwiązywanie problemów niskiej emisji


Rozwiązywanie problemów niskiej emisji
poprzez montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym w Łazach

 

Gmina Łazy otrzymała dofinasowanie na realizację zadania pn. Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym w Łazach”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie budynków użyteczności publicznej w gminie Łazy. Realizacja celu głównego umożliwi montaż niekonwencjonalnych źródeł ciepła (instalacji solarnej) w budynku krytej pływalni.

Założenia projektowe przewidują redukcję kosztów przygotowania c.w.u oraz podgrzewania wody w technologii basenowej w Parku Wodnym. Redukcja kosztów nastąpi
w efekcie zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii opartego na zespole 105 sztuk kolektorów słonecznych. Pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach pojemnościowych systemu kolektorów słonecznych, a następnie zasilała będzie istniejący system przygotowania c.w.u dla obiektu. Całość produkowanej energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne Parku Wodnego Jura. Planowana do montażu instalacja zostanie umieszczona na dachu połączonego
z kryta pływalnią salą gimnastyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.

W wyniku realizacji inwestycji zmniejszy się koszt eksploatacji krytej pływalni oraz emisja zanieczyszczeń na terenie gminy, a tym samym poprawi jakość powietrza w mieście.

W dniu 01.02.2017 Gmina Łazy podpisała umowę o dofinasowanie projektu „Rozwiazywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym w Łazach”
z Zarządem Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

W dniu 19.04.2017 podpisano umowę z Wykonawca z firma Skorut Systemy Solarne Sp.zo.o.   na kwotę 580.200,84 zł.

Inwestycja będzie zrealizowana do 29.09.2017 roku.

Całkowita wartość zadania zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie wynosi 751.664,74 zł  w tym dofinasowanie w kwocie 519443,10 zł.Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.
dokumentacja fotograficzna _1.jpg dokumentacja fotograficzna_2.jpg dokumentacja fotograficzna_3.jpgplakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.