Wielkość Czcionki:

Kontrast:

V Sesja Rady Miejskiej w Łazach

 27 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się V Sesja Rady Miejskiej

W V Sesji Rady Miejskiej w Łazach udział wzięło 14 radnych.

Pierwszymi uchwałami podjętymi przez radnych podczas lutowej sesji były zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2019. W dalszej części obrad podjęta została uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 r. Uchwała otrzymała pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, który stwierdził, że sieć publicznych szkół podstawowych w Gminie Łazy jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2019 roku” to przedmiot kolejnej uchwały przedłożonej radnym podczas sesji 27 lutego. Na jej mocy bezdomnym zwierzętom, które zostały wyłapane na ternie Gminy Łazy zapewni miejsce Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu. Na podstawie uchwały Gmina Łazy będzie prowadzić działania w celu zmniejszenia populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację i kastrację. Stosowna umowa w tej kwestii została podpisana z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Edyta Roykiewicz-Guzy w Niegowonicach.

Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Łazach dotyczyła nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy w obrębie Wiesiółki. Propozycja nazwy drogi „Kwiatowa” wnioskowana w imieniu mieszkańców Wiesiółki przez sołtysa została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
Chwilę dłużej radni zatrzymali się przy uchwale dotyczącej określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Łazy. „Budżet obywatelski” to środki pieniężne z budżetu Gminy Łazy przeznaczone na realizację zadań wybranych w bezpośrednim głosowaniu przez mieszkańców gminy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego jest co roku określone w uchwale budżetowej. Zadania realizowane w ramach budżetu muszą mieć charakter gminny, muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego oraz muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Gminie Łazy jest to trzecia edycja budżetu obywatelskiego.

A. SewerynAutor: A.M.

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.