Wielkość Czcionki:

Kontrast:

W związku z okresem zimowym Zarządzanie Kryzysowe przypomina

Usuwanie śniegu z dachów
W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,


właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

  

Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika?

Chodnikiem nazywamy wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach wynika, że obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, należy do właściciela nieruchomości. A zatem właściciel domu jednorodzinnego musi zgodnie z prawem odśnieżać chodnik bezpośrednio przylegający do jego posesji. Konieczne jest także usuwanie śniegu spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, z dachu budynku gospodarczego czy altany znajdującej się na jego działce, a także strącanie zwisających sopli lodu.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku gdy ktoś złamie nogę na chodniku lub posesji, właściciel nieruchomości musi wypłacić mu odszkodowanie, rentę albo zadośćuczynienie, w przeciwnym razie może wytoczyć właścicielowi proces sądowy.

 

„Dzikie lodowiska” - oznaczają zawsze niebezpieczną zabawę i ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia.

·         nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie

  • nie wbiegajmy na lód, który już się pod kimś załamał
  • jeśli znajdziemy się w sytuacji, ze lód zaczyna pękać, połóżmy się na nim – to rozłoży nasz ciężar na większej powierzchni
  • jeśli chcemy pomóc osobie, pod którą załamał się lód, możemy posłużyć się drabiną, deską, na której kładziemy się, a poszkodowanemu podajemy drugi przedmiot, linę, deskę, szalik itp.


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.