Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Większe dopłaty do ekologicznych kotłów

Większe dopłaty do ekologicznych kotłów 18 kwietnia w sali narad odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łazach, w której udział wzięło 13 radnych. Na szczególną uwagę zasługują dwie uchwały.

 Jedna z nich dotyczyła ustalenia zasad udzielania mieszkańcom dotacji na dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.
Druga uchwała dotyczyła zawarcia porozumienia z ZKM w Zawierciu, na mocy którego od dnia 30 kwietnia na trasie Zawiercie-Łazy przez Kuźnicę Masłońską będzie kursowała linia autobusowa nr 14.

DOTACJE NA DOFINASOWANIE DO WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
Zmagania z zanieczyszczonym powietrzem oraz działania dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska od wielu lat są priorytetem Gminy Łazy. Kolejnym etapem walki ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem była uchwała, którą radni podjęli jednogłośnie podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej. Dotyczyła ona zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w latach 2018-2022.
„Dużo czasu spędziliśmy na rozmowach zarówno na temat zasad dofinansowania jak i kwot, aby były one satysfakcjonujące mieszkańców i zachęciły ich do wymiany starych kotłów na nowoczesne i ekologiczne. To bardzo ważne, ponieważ od zeszłego roku obowiązuje nas Uchwała Antysmogowa, dlatego dążymy do tego, aby w ciągu najbliższych lat ograniczyć niską emisję w Gminie Łazy. Dofinansowanie do wymiany kotłów możliwe jest dzięki środkom pochodzącym z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskanej na budowę oczyszczalni ścieków. Kwota umorzenia wynosi ponad 800.000 zł i musi zostać przeznaczona na działania proekologiczne. Kwota ta zostanie rozłożona na cztery lata. W międzyczasie będziemy szukać dodatkowych źródeł finansowania przeznaczonych na walkę ze smogiem” – powiedział burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

Wysokość dotacji dla jednego wnioskodawcy stanowiła będzie 70% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji, jednak wynosiła będzie nie więcej niż 2.000,00 zł w przypadku lokali mieszkalnych w zabudowie wielolokalowej. W budynkach jednorodzinnych wysokość dotacji będzie również wynosiła 70% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. Dotychczasowa dopłata do wymiany urządzeń grzewczych wynosi 1.000 zł. Zasady dofinansowania obecnym na sali narad przybliżyła Anna Barczyk, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w Łazach.

„Celem udzielania dotacji na dofinansowanie urządzeń grzewczych jest zmniejszenie niskiej emisji i ograniczenia powstawania szkodliwych substancji, które tworzą się w procesach spalania. Uchwała przewiduje wymianę starych kotłów grzewczych niespełniających właściwych norm i nie posiadających odpowiednich certyfikatów oraz starych kotłów gazowych lub olejowych. Dotacja będzie udzielana tylko osobom fizycznym i nieruchomościom, które zostały oddane do użytku przed 1 września 2017 roku. Dotacja może być przyznana, gdy wiek kotła przekracza 8 lat w przypadku kotła węglowego i olejowego i 10 lat w przypadku kotła gazowego. Dotacja nie może być przyznawana częściej niż co 10 lat. Realizacja inwestycji powinna być zakończona do 31 października, aby do końca roku kalendarzowego została rozliczona” – wyjaśniła Anna Barczyk.

POZOSTAŁE DECYZJE RADNYCH
Radni podjęli także uchwały dotyczące zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2018, zmiany Uchwały nr XXIII/210/09 z dnia 30 marca 2009 r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy i zmiany Uchwały nr XXXIV /298/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Radni przyjęli także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej i odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości.
Podczas kwietniowej sesji radni ustalili wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach o oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy. Na mocy przyjętej uchwały przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych zapewniać będą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 6 godzin dziennie. Opłata za przekroczenie tego czasu przez dziecko będzie kosztować 1zł za każdą godzinę zajęć.


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.