Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy

logo eu i slaskie.png
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy


Projekt  dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i  średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Projekt polega na poszerzeniu oferty edukacyjnej Gminy Łazy w zakresie zwiększenia dostępu do miejsc przedszkolnych oraz zwiększeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w okresie wychowania przedszkolnego poprzez organizację zajęć pobudzających ich rozwój oraz wyrównujących odchylenia w tym rozwoju.

W ramach projektu zaplanowano:
- utworzenie i utrzymanie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich (koszt personelu i wyżywienia),
- zakup wyposażenia, w tym: wyposażenie sali zajęć wraz z elementami aranżacji sali, wyposażenie kuchni, wyposażenie sali polisensorycznej, pomoce dydaktyczne, zabawki,
- organizację zajęć dodatkowych, w tym: zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna) , zajęcia rewalidacyjne,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 1 nauczyciela (studia podyplomowe
z zakresu Integracji Sensorycznej).

W ramach projektu wsparcie otrzymają:
- 45 dzieci (25 dziewczynek i 20 chłopców) uczęszczającej do nowo utworzonej grupy przedszkolnej, w tym 1 dziecko (chłopiec)posiadające orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z innego oddziały w ramach zajęć logopedycznych;
- 1 przedszkole (przedszkole nr 1 w Łazach), które otrzyma możliwość utworzenia nowego oddziału przedszkolnego;
- 1 nauczyciel - nauczycielka zatrudniona w nowej grupie, która otrzyma możliwość podniesienia umiejętności i kompetencji.

Okres realizacji projektu to 2016-08-01 - 2017-08-31

Koszty

Dofinansowanie – 346 998,79 zł

Całkowity koszt zadania – 408 233,87 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. 

http://www.przedszkolelazy.pl/

sala polisensoryczna.jpg sala polisensoryczna_1.jpg sala polisensoryczna_2.jpg sala polisensoryczna_5.jpg

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.