Wielkość Czcionki:

Kontrast:

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łazach

28 maja w sali narad odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łazy za rok 2017 i udzielili absolutorium burmistrzowi Łaz Maciejowi Kaczyńskiemu.
Pierwsze uchwały przyjęte przez radnych podczas majowej sesji dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018-2031 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2018. Kolejną decyzją podjętą podczas sesji było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 1717S w Chruszczobrodzie-Piaski”.

Radni Rady Miejskiej w Łazach podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy na rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 oraz udzielili burmistrzowi Łaz Maciejowi Kaczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2017. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Rada Miejska na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o samorządzie gminnym ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 42, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 35 i powyżej 18% zawartości alkoholu – 34. Ustalono także 12 miejsc na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 99 miejsc przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Decyzją radnych punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od budynków szkół i przedszkoli. Kolejną uchwałą radni wprowadzili odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Łazy. Są to m.in. teren wypoczynkowo-rekreacyjny nad Zalewem Mitręga w Łazach, teren wypoczynkowo-rekreacyjny „doły” w Niegowonicach, tereny przyległe do remiz OSP oraz stadion sportowy MKS „Łazowianka – Andrex-Pol” w Łazach. W wymienionych miejscach napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie podczas imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ostatnia uchwała radnych dotyczyła określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną i doradców zawodowych. Nowelizacja Karty Nauczyciela ujednolica tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, a podjęta uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań do obowiązujących przepisów prawnych.


Autor: Magdalena Kizlich

plakat airly.jpg
wspieraj lokalnie.PNG

Facebook

  • sms urzad.jpg
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.