Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Organizacje Pozarządowe


Organizacje pozarządowe
 
Pasjonaci i osoby aktywne, które chcą coś zmienić w otaczającym je świecie łączą się tworząc stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje te są cennym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają bowiem możliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej i efektywniejszej. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego. Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą, a realizowane jest zgodnie z „Programem współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
U podłoża programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących:
1.    Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną.
2.    Uzupełnianie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one w stanie realizować tych zadań przez własne struktury.
3.    Odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.
4.    Bardziej efektywne zarządzanie finansami samorządu.
5.    Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców naszej gminy.
6.    Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Współpraca określona w programie służy stworzeniu wspólnego punktu widzenia na zagadnienia rozwoju Gminy Łazy, na włączenie w proces rozwoju lokalnego jak największej liczby podmiotów życia społeczno-gospodarczego, kooperację oraz umocnienie i poszerzenie istniejącej sfery współdziałania.

Na terenie gminy Łazy działa szereg organizacji mających status stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, a także organizacji i grup nieformalnych. Największą grupę stanowią organizacje mające status prawny, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Rejestrze Stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 

Organizacje działające w sposób sformalizowany możemy podzielić na kilka grup, w zależności od obszarów ich działalności.  W obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji działają stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe.

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łazy


 Kluby Sportowe

Miejski Klub Sportowy Łazowianka - Wysoka Łazy
ul. Wiejska 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Adam Iwiński

Klub Sportowy WYSOKA
Wysoka, ul. Sportowa 4, 42 – 450 Łazy
Prezes: Roman Siwiarek

Klub Sportowy „KORONA”
Rokitno Szlacheckie, ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Zbigniew Kurek
http://www.kskorona.pl

Młodzieżowy Klub Sportowy „ORKAN”
Chruszczobród, ul. Mickiewicza 182, 42 – 450 Łazy
Prezes: Leszek Tarapacz

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 412
Prezes: Radosław Błoch

Uczniowski Klub Sportowy „BYCZKI”
ul. Fabryczna 1a, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 321
Prezes: Andrzej Czapla

Uczniowski Klub Sportowy Niegowonice
Niegowonice, ul. Szkolna 11, 42 – 450 Łazy
Prezes: Andrzej Miśkowiec

Uczniowski Klub Sportowy Chruszczobród
Chruszczobród, ul. A. Mickiewicza 113
42 - 450 Łazy
Prezes: Paweł Mazur

Klub Sportowy „ORIENT”
Aleja Pokoju 16/26, 42 – 207 Częstochowa
Prezes: Zbigniew Pawlak
Uwagi: Treningi prowadzone są w Gimnazjum nr 1 w Łazach

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy PŁOMIEŃ NIEGOWONICZKI 2018
Niegowoniczki, ul. Sportowa 2, 42-450 Łazy
Prezes: Mariusz Drążkiewicz

 

Koło Łowieckie

Koło Łowieckie ,,Cietrzew"
Chruszczobród, ul. Boczna 16, 42-450 Łazy
Przewodniczący: Zdzisław Lorek

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach
Przewodnicząca: Agnieszka Janus

Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowonicach
Przewodnicząca: Janina Porc

Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy
Przewodnicząca: Dorota Janus

Koło Gospodyń Wiejskich w Chruszczobrodzie
Przewodnicząca: Henryka Chała

Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnie Szlacheckim
Przewodnicząca: Grażyna Czop

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowej
Przewodnicząca: Halina Wójcik

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiesiółce
Przewodnicząca: Joanna Ziaja

 

Stowarzyszenia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
ul. Wróblewskiego 35, 40 – 214 Katowice
Prezes Zarządu Okręgu: Mirosław Iwański


Koło PZW nr 34 w Łazach
ul. Brzozowa 7/2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Marek Osmólski


Liga Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00 – 791 Warszawa
Prezes: Grzegorz Jarząbek


Klub Strzelectwa Pneumatycznego JURA LOK

ul. Słowackiego 9, 42 – 450 Łazy
Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach: Ryszard Kasprzyk


Jurajski Klub Hodowców Gołębi Sportowych

ul. Jesionowa 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Ireneusz Kowalski


Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach

ul. Warszawska 6, 40 – 006 Katowice
Prezes: Zbigniew Binko


Koło Pszczelarzy w Łazach

ul. Jesionowa 1, 42 – 450 Łazy
Przewodniczący:Zbigniew Gozdek


Stowarzyszenie Zwykłe „Pod Lasem”

ul. Jesionowa 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Wojciech Pluta


Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kulturniak”

ul. Kościuszki 5, 42 – 450 Łazy
Prezes: Magdalena Kizlich


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23
32 – 310 Klucze
Prezes: Jerzy Latos
V-ce Prezes: Beata Szczygieł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łazach
ul. Brzozowa 19, 42 – 450 Łazy


Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”

Rokitno Szl., ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Małgorzata Czernek


Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach”

Ciągowice, ul. Zwycięstwa 72, 42 – 450 Łazy
Prezes: Małgorzata Janus


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”

ul. Jesionowa 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Cezary Barczyk
www.perlajury.pl


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach

ul. Jesionowa 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Krystyna Męcik
www.utw.lazy.pl


Stowarzyszenie „Ostoja w Łazach”

ul. Jesionowa 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Krystyna Męcik


Klub Seniora „SEMAFOR” w Łazach

ul. Kościuszki 5, 42 – 450 Łazy
Przewodnicząca: Anna Szkliniarz
http://nowe.lazy.pl/semafor


Rada Seniorów w Łazach

Przewodnicząca: Alicja Serwicka


Sekcja Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łazach
ul. Pocztowa 14, 42 – 450 Łazy
Przewodnicząca: Grażyna Tokarska


Klub Seniora Chruszczobród

Przewodnicząca: Zenobia Pluta


Towarzystwo Emerytów i Rencistów

ul. Kościuszki 5, 42 – 450 Łazy
Przewodnicząca: Bożena Pałucha


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

Chruszczobród, ul. Mickiewicza 113, 42 – 450 Łazy
Prezes: Marta Grzesica


Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki

ul. Kościuki 86 b, Niegowonice
Prezes: Urszula Łaciak

Stowarzyszenie Zwykłe "Amur-Wysoka"
Wysoka, ul. Boczna 1
42 - 450 Łazy
Przedstawiciel: Henryk Sobieraj

Stowarzyszenie Ekologiczne „Mleczyk”
Łazy, ul. Jesionowa 2/3
42-450 Łazy
Przedstawiciel: Małgorzata Rzepecka – Jach


 

 

Ochotnicze Straże Pożarne

OSP W TURZY
Turza, ul. Strażacka 6, 42 – 450 Łazy
Prezes: Mieczysław Skręt

OSP W ROKITNIE SZLACHECKIM
Rokitno Szl., ul. Kościuszki 9, 42 – 450 Łazy
Prezes: Andrzej Pilis

OSP W NIEGOWONICACH
Niegowonice, ul. Wierzbowa 5, 42 – 450 Łazy
Prezes: Włodzimierz Koza

OSP W CIĄGOWICACH
Ciągowice, ul. Sienkiewicza 4, 42 – 450 Łazy
Prezes: Henryk Mogieła

OSP W CHRUSZCZOBRODZIE
Chruszczobród, ul. Reja 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Jerzy Prusik

OSP W WIESIÓŁCE
Wiesiółka, ul. Henryka Pobożnego 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Henryk Ziaja

OSP W GRABOWEJ
Grabowa, ul. Strażacka 25, 42 – 450 Łazy
Prezes: Marek Kozicki

 

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.