Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Przydatne infomacje


grafika korona wwww.jpg

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!


W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2 poniżej przedstawiamy Państwu przydatne informacje w trosce o bezpieczenstwo zdrowotne i zpołęczne.Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).


Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

więcej informacji: Ministersow Zrowia: co musisz wiedziec o koronawirusie

 


W środę 11 marca 2020r. rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych. Potrwa to do dnia 25 marca 2020r.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
 
 •    Od 11 marca 2020 r. oprócz placówek oświatowych w Gminie Łazy do odwołania nieczynne będą także instytucje użyteczności publicznej tzn. Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Wodny JURA, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy, Świetlica Środowiskowa.

 •     Wszystkie wydarzenia, koncerty, występy, wykłady UTW zaplanowane w terminie do końca marca zostają przeniesione na inny termin. Odwołuje się także prowadzenie handlu na placu targowym w Łazach począwszy od dnia 14. 03.2020r. do dnia 25.03.2020r.
    
 •  W trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Promax Sp. z o.o.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego – numery telefonów 32 67 34 260 , 883780 176 e- mail - biuro@promaxlazy.pl Pogotowie wodno-kanalizacyjne 32 67 29 315.
Ponadto informujemy, że w ramach działań prewencyjnych odczyty wodomierzy wykonywane przez inkasentów zostały zawieszone. Prosimy o podawanie odczytów telefonicznie

 • Od 16 marca 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty do odwołania.  W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS COV – 2 osoby korzystające z pomocy społecznej proszeni są o załatwianie spraw z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w formie elektronicznej lub telefonicznie, nr tel. 691 474 419 lub 693 073 165. Każdy podopieczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ma możliwość uzyskania teleporady w zakresie pomocy socjalnej jak również innych świadczeń przysługujących z mocy odpowiednich ustaw.Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie (e-PUAP), znajdują się na stronie internetowej OPS www.bip.opslazy.pl

 • Czasowo od 16.03.2020r. zostaje zamknięty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Mogą nastąpić zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych

   

 

grafika korona WIZYTY.jpg

telefony gminne wazne.jpg
  infolinie.jpg


WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW PROMED ŁAZY

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2 prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.

Każdy pacjent ma możliwość uzyskania teleporady, która oprócz udzielenia wskazówek może obejmować również wystawienie e-recepty.

Nie zawsze objawy w powiązaniu z kontaktem w okresie ostatnich 14 dni świadczą o zakażeniu koronawirusem SARS CoV-2 alekażdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka>380C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent jest umawiany na konkretną godzinę do lekarza.

Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.informilni koron.png

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się:

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2) Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
3) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
4) Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
5) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
6) Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
7) Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
8) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9) Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.
10) Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.zus logo.png
UWAGA !!

 

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że w Oddziale ZUS w Sosnowcu oraz Inspektoratach w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie oraz Zawierciu podjęliśmy decyzję
o czasowym ograniczeniu dostępu klientów do Sali Obsługi Klientów.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do:

Ø  składania dokumentów do przeznaczonych w tym celu skrzynek znajdujących się w siedzibie ZUS (większą ilość dokumentów prosimy włożyć do udostępnionych kopert; podanie numeru telefonu kontaktowego może przyspieszyć załatwienie sprawy).

Ø  do kontaktu przez PUE oraz COT 22 560 16 00

Ø  do kontaktu telefonicznego pod specjalnie w tym celu uruchomione numery:

Ø  Oddział w Sosnowcu:

·         Doradcy do spraw ulg i umorzeń 32 3683387, 32 3683298

·         Płatnicy i ubezpieczeni: 32 3683249

·         Emerytury i renty: 32 2662654

·         Zasiłki/zasiłki pogrzebowe: 32 368 33 77

Ø  Inspektorat w Dąbrowie Górniczej:

·         Świadczenia: 32 639 60 44

·         Płatnicy i ubezpieczeni: 32 639 60 40

Ø  Inspektorat w Jaworznie

·         Świadczenia: 32 618 34 25 , 502 001 251

·         Płatnicy i ubezpieczeni: 32 618 34 34

Ø  Inspektorat w Zawiercie

·         Świadczenia: 32 671 77 03

·         Płatnicy i ubezpieczeni: 32 671 77 42

Ponadto informujemy, że:

·         Odwołujemy wszystkie wezwania na badanie do Lekarza Orzecznika.

·         Wszystkie wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl

·         Zaświadczenia na złożone przez Państwa wnioski prześlemy pocztą.

 

Prosimy o wyrozumiałość, nasze działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU

Czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Zawierciu ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r.
PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
• On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP;
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT – nr telefonu 32 744 93 04, 32 744 93 05, 32 744 93 55, 32 744 92 01, 32 744 92 51; VAT – nr telefonu 32 744 93 05, 32 744 93 04, 32 744 93 55; CIT – nr telefonu 32 744 93 04, 32 774 93 05; spadki/darowizny – nr telefonu 32 774 93 14; rejestracja podatników – nr telefonu 32 774 93 03, 32 774 93 53, 693 641 966; egzekucja administracyjna – nr telefonu 32 774 93 10, 32 774 93 08, 32 774 93 60, 32 774 93 58, 32 774 93 09; rachunkowość podatkowa – nr telefonu 32 774 91 05, 32 774 91 70, 32 774 91 75; komórka wierzycielska – nr telefonu 32 774 91 01, 32 774 91 02, 32 774 91 73.
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.zawiercie@mf.gov.pl Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.p


12 marca 2020 został wprowadzony STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

  Wprowadzone zostały ograniczenia:
 •     pełne przywrócenie granic, strzeżonych przez straż graniczną i wojsko, przekraczanie granic możliwe tylko na wyznaczonych    przejściach;
 •     Polacy i cudzoziemcy wracający do pracy do Polski będą poddani 14-dniowej kwarantannie;
 •     pozostali cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do kraju;
 •     wstrzymanie zagranicznych połączeń lotniczych i kolejowych (poza czarterami, którymi Polacy będą wracali do kraju);
 •     ruch samochodowy Polaków wracających do kraju zostanie utrzymany (tylko przez wskazane przejścia);
 •     ruch wewnątrz kraju będzie się odbywał bez zmian;
 •     przepływ towarów zostaje utrzymany;
 •     zamknięte galerie handlowe (poza sklepami spożywczymi, aptekami i drogeriami);
 •     zawieszenie działalności restauracji, kawiarni, kasyn, pubów, kasyn, etc. (możliwa opcja „na wynos” lub „na dowóz”);
 •     zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób (w tym religijnych, ale też prywatnych).


POCZTA POLSKA

poczta polska.png
Przydatne linki:
Przekaz pocztowy online: https://tiny.pl/tbpng
Neolist, neopaczka, neokartka, neoznaczek: https://www.envelo.pl/
Przechowywanie przesyłek: https://tiny.pl/tbpn9
Przekierowanie przesyłki: https://tiny.pl/tbpnw

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

Szpital w Zawierciu informuje, że decyzją Wojewody Śląskiego został wyznaczony jako podmiot leczniczy właściwy do opieki nad:
 • Pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19.
 • Dziećmi do 18 r.ż. z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19.
 • Pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia wirusem COVID -19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa.

W związku z powyższym następujące oddziały:

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Oddziałem Noworodkowym
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

od dnia 16 marca 2020 r. będą przyjmowały wyłącznie pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem COVID -19.

Pacjentów bez podejrzenia zakażenia będą przyjmować:
Szpital w Myszkowie – Oddział Ginekologiczno- Położniczy (porody)
Szpital w Czeladzi – Oddział Ginekologiczny i Oddział Dziecięcy

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie!


kwarantanna.PNG
 

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

 • plakat opieka wytchnieniowa.jpg
 • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
  W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.